ŽIJME MODŘE 

První festival v České republice inspirovaný filozofií Modrých Zón, Blue Zones 

 18.-20.10.2024 - Paběnický mlýn

Zajímá vás tajemství moudrosti tzv. Modrých Zón, komunit s nevyšším počtem zdravých stoletých obyvatel na světě? Toužíte se inspirovat a obohatit svůj život, propojit se s inspirativními lidmi, žít v lehkosti, radosti a ve zdraví? Přijeďte.

 • Pro jednotlivce, kamarády, celé rodiny.
 • Přijďte si užít víkend ve společnosti zajímavých lidí, se kterými vás pojí podobné životní hodnoty.
 • Přijďte se inspirovat, něco nového se naučit, pochopit, stmelit rodinu, užít si legraci, sdílení a propojování.
 • Přijďte si zažít principy a moudrost tzv. Modrých Zón formou zážitkových seminářů vedených nadšenci a odborníky.

Mezi základní stavební pilíře odkazu tzv. Modrých Zón patří:

 • PŘIROZENÝ ZDRAVÝ POHYB
 • DUŠEVNÍ ŽIVOT S PŘESAHEM A V SOULADU S VAŠIM POSLÁNÍM
 • VĚDOMÁ, ZDRAVÁ A UDRŽITELNÁ STRAVA
 • SDÍLENÍ, KOMUNITA A BEZPEČNÝ PROSTOR

V březnu 2024 proběhlo první víkendové setkání nadšenců vědomého života a dlouhověkosti na
Kubasově Mlýně. Tato úžasná a spontánní mini-konference byla věnována sdílení zkušeností těch,
kterým principy života tzv. Modrých Zón dávají smysl a částečně či zcela je žijí. Naše velké poděkování
patří aktivní skupině Zdeňka Webera, Michala Kubasy a Blanky Tichavské, kteří toto setkání iniciovali.

Festival ŽIJME MODŘE na tuto konferenci volně navazuje. Našim záměrem je přesunout se z roviny
teorie do praxe tak, abyste si základní principy podporující dlouhý a spokojený život ve zdraví mohli
zažít v praxi ve formě zážitkových seminářů, něco nového se dozvědět, inspirovat se a tyto střípky
světla si odnést domů a tam je pěstovat, rozvíjet a šířit dále ve svém každodenním životě.

Tyto principy tak, jak je žijí obyvatelé Kostariky, japonské Okinawy, Sardinie, řeckého ostrova Ikaria či
Loma Linda v USA, vnímáme jako fyzické a duševní zdraví podporující, dlouhodobě udržitelné a ctící a
respektující základní lidské hodnoty. V odkaze těchto zmíněných kultur vidíme velmi cenné dědictví a
moudrost, které má být pěstováno a dále předáváno. A protože není snadné všechny tyto principy
začlenit v běhu uspěchaného všedního dne, zcela spontánně vznikla myšlenka festivalu.

Naše rodinka tyto principy z velké části již mnoho let žije. Dává nám to smysl. Nadchla nás také myšlenka pomoci
tento vědomý způsob života včlenit do české společnosti a tímto ji zevnitř začít uzdravovat… a proto
zcela dobrovolně a nezištně přišel nápad uspořádat FESTIVAL.

Náplň festivalu:

 • Sdílení, vzájemná inspirace, zážitkové semináře na konkrétní témata v průběhu celého víkendu.
 • Společná oslava, tržík a vzájemné propojování
 • Výtečná, zdravá a vyvážená převážně rostlinná strava v režimu plné penze.
 • Ubytování na Mlejně v příjemných sdílených pokojích (Pro rodiny s dětmi se budeme snažit zajistit menší nesdílené pokoje).
 • Louka, les, jezírko, oheň, procházky…

Cena:

 • Náplň festivalu, semináře, workshopy - pro vás tvoříme z dobré vůle, pro bono, bez nároku na
  honorář. Pro vás jsou tedy ZDARMA. Pro nás je důležitá myšlenka, považujeme za své poslání ji šířit
  dále. Všichni, kteří své „know how“ s vámi sdílí, jsou nadšenci pro dané téma, odborníci, a činí tak
  z přesvědčení svého srdce. My sami některé semináře povedeme…
 • Ubytování a plná penze v jednom balíčku: Ubytování na 2 noci, plná penze počínaje páteční večeří a nedělním obědem konče, základní pitný režim (voda, čaje)
  - Dospělá osoba na sdíleném pokoji – 2800Kč (kapacita 38míst)
  - Dítě do 10let na sdíleném pokoji – 2400Kč (kapacita 10míst)
  - Dospělá osoba ve vlastním stanu/karavanu/autě (s plnou penzí) využívající zázemí areálu (sociální
  zařízení, společné prostory atd.) – 2000Kč
  - Dítě ve vlastním stanu/karavanu/autě (s plnou penzí) využívající zázemí areálu (sociální zařízení,
  společné prostory atd.) – 1600Kč
 • Dobrovolný příspěvek na organizaci: možnosti: 250kč, 500Kč, 1000Kč

 

Jste nadšenci do tématu a toužíte své nadšení předávat dále v tématech Modrých Zón?

SEMINÁŘE A WORKSHOPY
Máte chuť předat něco ze své moudrosti, kterou žijete, komunitě? Můžete vézt workshop či zážitkový
seminář na jakékoliv téma ladící s tématy Modrých Zón.

MARKET A NETWORKING neboli tržík a propojování
Na festivalu bude také možnost uspořádat malý tržík v rámci dalšího propojování a networkingu.
Můžete přivézt něco do prodeje a mít svůj stánek (rozumějte místo na stole). Tržík je míněn
především pro malý prodej vlastních výrobků, nadbytku plodin, tvorby či něčeho dalšího, co přímo
podporuje zdraví a dlouhověkost. K tomuto účelu si určitě můžete vzít také své vizitky, letáčky.

Napište mi na lucie@light-soul.eu a vytvoříme vám prostor pro seminář. Fantazii se meze nekladou, důležité je být
sám sebou, v radosti a lehkosti. Můžeme společně jíst, o zdravé stravě si povídat, cvičit, meditovat, sázet stromy, otužovat se, vést kruhy sdílení… Přijďte s nápadem.

V orientaci s tématy vám může pomoci koláč principů modrých zón.
Více o tzv. Blue Zones můžete také shlédnout na Netflixu v seriálu: Jak se dožít stovky, tajemství Modrých zón

Máte dotazy, komentáře, touhu vést seminář? Pište Lucii na Lucie@light-soul.eu, do předmětu uveďte prosím: Festival Modré zóny

Už teď se na vás velmi těšíme!
Celý organizační, kuchařský a ubytovací tým Mlýna

Objednávka