Zásady ochrany soukromí a osobních údajů

Rodina v harmonii z.s. 

Zpracováváme osobní údaje podle právních předpisů, a to zejména dle Zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a také v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 O ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. (GDPR - General Data Protection Regulation), které vstoupily v účinnost 25. 5. 2018.

Milí návštěvníci, uživatelé, zákazníci, partneři,

záleží nám na ochraně vašeho soukromí a vašich osobních údajů.

Při kontaktu s námi prostřednictvím našich webových stránek může vzniknout potřeba nebo situace, kdy je třeba získat a uchovat některé z vašich osobních údajů. Rádi bychom vás tímto ujistili, že všechny případné osobní údaje, které nám při kontaktu s námi poskytnete uchováváme v bezpečí a budou používány pouze pro účely, na které jste nám dali souhlas, nebo které vyplývají z povahy vzniklého právního či věcného vztahu, v smyslu platné legislativy.

Vaše osobní údaje uchováváme v souladu s pravidly o ochraně osobních údajů podle Zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů a zejména v souladu s GDRP (General Data Protection Regulation - Nařízení evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů ao strávení odpočinkové pohybu těchto údajů).

V následujícím textu vás informujeme o hlavních zásadách, jak pracujeme a nakládáme s osobními údaji.

Pracovný tým Zdravé-oči.eu (Rodina v harmonii z.s)

 

Shromažďování a využívání údajů

Zásady se vztahují na všechny uživatele webových stránek www.zdrave-oci.eu, www.centrum-uprostred.cz a naše zákazníky, potenciální zákazníky nebo partnery.

Správcem osobních údajů je:

Rodina v harmonii z.s.

Na Fabiáně 2478/10a

Říčany u Prahy

25101 Česká republika

Zapsaná v složce L 70356 vedená u Městského soudu v Praze

IČ: 07181931

DIČ: CZ07181931

Kontakt: podpora@zdrave-oci.eu, podpora@rodinavharmonii.eu,  +420 732 152 847

 

Shromažďujeme a dále zpracováváme tyto kategorie údajů:

 1. Údaje, které nám poskytujete sami zejména při těchto příležitostech:
  1. při vyplnění kontaktního nebo objednávkového formuláře
  2. údaje, které nám poskytnete v e-mailové komunikaci nebo telefonické komunikaci.
 2. Informace z jiných zdrojů zejména:
  1. veřejně dostupné zdroje,
  2. soubory cookies při navštívení mých webových stránek,
  3. informace, které jsem obdržel od třetích osob, jako na příklad vašich spolupracovníků nebo obchodních partnerů a které nezbytně potřebujeme pro vybavení vaši objednávky.
  4. kombinované informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které máme k dispozici.

Jak vaše údaje využíváme

Shromážděné údaje využíváme k těmto účelům:

 • Uzavírání, změna a ukončování smluv.
 1. Údaje využíváme pro přípravu smluvní dokumentaci, změnu smluv nebo ukončení smluv. Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na uzavření, změnu a skončení smluvních vztahu.
 • Splnění smlouvy.
   1. Údaje užíváme pro samotnou realizaci vaší objednávky a pro komunikaci s vámi týkající se objednávky. Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abych mohli realizovat vaši objednávku.
 • Vedení účetnictví.
   1. Údaje využíváme k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví. Za tímto účelem vaše osobní údaje nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonným požadavkům na vedení účetnictví.
 • Marketing.
   1. Vaše údaje využíváme k zasílání novinek o našich službách, produktech, akciích, jako i na poskytování doplňkových informací, který by vás mohly zajímat a edukačních informací. Pro tento účel nám vaše údaje poskytujete dobrovolně tím, že jste vyjádřili souhlas se zpracováním osobních údajů pro tento účel.
    1. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat podle pokynů obsažených v každé e-mailové zprávě, zejména kliknutím na odkaz “Odhlásit se”, který je součástí každého marketingového emailu.
   2. Pokud jste našimi zákazníky, tj. objednali jste od nás v minulosti zboží nebo služby včetně eBooku nebo novinek zdarma, môžeme vám posílat e-maily, kterými vás informujeme o obdobném zboží nebo službách, které vás v minulosti zajímaly, i bez vašeho předchozího explicitního souhlasu.
    1. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, prosíme dejte nám vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů, nebo se opät můžete jednoduše odhlásit kliknutím na odkaz “Odhlásit se”, který je součástí každého marketingového emailu.
 • Zlepšování služeb a personalizace obchodního procesu.
   1. Pokud povolíte ukládání cookies, budeme shromažďovat informace o chování na našich webových stránkách k zlepšování služeb a personalizaci obchodního procesu.
   2. Cookies jsou krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče. Když se později vrátite na stejný web, prohlížeč pošle uloženou cookies zpět a server tak získá všechny informace, které si u vás předtím uložil.
    1. Princip cookies umožňuje odlišit jednotlivé uživatele a uložit si o něm konkrétní údaje. Např. právě díky cookies ví příslušný server, jaké nastavení jazyka jste si při minulé návštěvě vybrali či jaké vám má předvyplnit přihlašovací jméno do formuláře (pamatuje si ho z minulé návštěvy). Cookies tedy usnadňují personalizaci.
    2. Na principu cookies pracují také různé statistiky a další měřící systémy, které si do cookie ukládají identifikátor návštěvníka, čas a zdroj návštěvy a další informace. Tyto údaje na dalších stránkách načítají a doplňují a můžeme tak sledovat chování uživatele na našich stránkách. Cookies jsou tedy kritickou podmínkou pro funkční webovou analytiku, tedy aby jsme jako provozovatel webu věděli, jak se chovají jeho návštěvníci a mohl jim na základě toho nabídnout lepší a personalizované služby.
    3. Cookies se také používají k uložení potvrzení, že je uživatel přihlášený (např. do e-shopu, do administrace, na sociální síti apod.). Zde mluvíme o tzv. autentizační cookie. Bez ní by server nevěděl, že už přihlášení a ověření uživatele proběhlo a vyžadoval je při návštěvě každé další stránky.
    4. Cookies tedy přinášejí pro uživatele určité výhody, oproti tomu však stojí fakt, že se do určité míry ztrácí anonymita. Moderní prohlížeče umožňují ukládání cookies vypnout, uživatel tím však přijde o výše zmíněné výhody.
    5. Cookies je také možné v prohlížeči smazat. Tuto možnost naleznete v nastavení svého prohlížeče.
    6. Na našich webových stránkách používáme cookies pro následující funkce:
     • webová analytika (AdWords, Sklik, Google Analytics, Smartemailing, Smartlook, Smartselling, FAPI, WordPress Statistcs) abych věděl, kolik návštěvníků přišlo na naše stránky, o co se zajímali, jaké podstránky navštívili, jak se na stránkách chovali a podobně.
     • uložení informací, které umožní neobtěžovat například opakovaně zobrazovanými vyskakovacími okny
     • ukládání informací v rámci nákupního procesu
 • Soudní řízení a obrana právních nároků.
  1. Shromážděné údaje můžeme využívat k reklamaci, vyšetřování nebo řešení sporů nebo právních nároků, které souvisejí s mými službami, nebo v jiných případech povolených platnými zákony.

 

Sdílení a předávání údajů

V některých případech sdílíme vaši osobní údaje:

 • S našimi obchodními partnery.
   1. Můžeme poskytovat informace našim spolupracovníkům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, dopravcům, marketingovým partnerům, výzkumným firmám a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům. Informace těmto stranám poskytuji pouze pokud je to nezbytně nutné pro realizaci vaší zakázky, zejména abych vám mohl poskytnout služby nebo dodat zboží.
   2. Všichni naši obchodní partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a ochrany vašich osobních údajů.
 • Z právních důvodů nebo v případě sporů.
   1. Vaše údaje můžeme sdílet, pokud je to vyžadováno zákonem, regulacemi, provozními smlouvami, právními procesy nebo státními úřady.
    1. Sem patří sdílení údajů s policií a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné k vymáhání smluv nebo jiných zásad, pokud je to nutné k ochraně práv nebo majetku, případně pokud v souvislosti s vaším používáním našich služeb nebo obchodní spoluprací s námi dojde ke sporům nebo právním nárokům.
    2. Dále sem patří sdílení vašich údajů s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetků, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem mého podniku nebo jeho části do vlastnictví jiné třetí osoby.
 • S vaším souhlasem.
  1. Vaše údaje mohu sdílet i jinými způsoby, pokud vás na to upozorníme a vy s tím budete souhlasit.

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

  1. Uchovávání a výmaz údajů.
   1. Vaše informace uchováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu a ještě další tři roky po jeho skončení.
   2. Údaje využívané pro marketing s vaším souhlasem uchováváme a užíváme po dobu pěti let.
   3. Pokud to umožňuje zákon, můžeme některé údaje uchovat i po uplynutí doby uchování, a to v těchto případech:
    1. pokud s vámi řešíme nějaký problém jako na příklad neuzavřený spor nebo právní nárok.
    2. pokud to po nás vyžaduje zákon, anebo když tyto údaje uchovávám v agregované nebo anonymní podobě.
    3. pokud takové údaje potřebujeme k legitimním obchodním účelům.
 • Přístup k vašim údajům.
   1. Můžete se na nás kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda zpracováváme vaše osobní údaje a pokud ano, žádat detailní informace o tomto zpracování. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.
 • Změna vašich údajů nebo chyba v údajích.
   1. Pokud dojde v průběhu trvání smluvního vztahu k jakékoliv změně ve vašich osobních údajích, jako na příklad změna jména nebo e-mailové adresy, nebo pokud zjistíte, že pracujeme s vašimi neaktuálními nebo chybnými údaji, prosíme dejte nám o tom co nejdříve vědět. K tomu můžete využít jakýkoliv z našich kontaktních údajů.
 • Omezení zpracování.
   1. Pokud máte za to, že:
    1. zpracováváme vaše nepřesné údaje,
    2. zpracování vašich údajů je protiprávní a nepřejete si všechny údaje smazat,
    3. vaše údaje již nepotřebujeme ke shora uvedeným účelům, ale rádi byste je užili pro obhajobu svých právních nároků na příklad v soudním řízení,
    4. již vás naše zprávy obtěžují, ačkoliv jsme předpokládali, že by vás mohli zajímat,
     můžete nás požádat o omezení zpracování jen některých vašich osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.
 • Odhlášení marketingu.
   1. Odběr novinek si můžete odhlásit odpovědí na e-mail podle pokynů uvedených ve zprávě anebo velice jednoduše sa můžete odhlásit kliknutím na odkaz “Odhlásit se”, který je součástí každého marketingového emailu.
 • Přenositelnost údajů.
   1. Můžete se na nás kdykoliv obrátit, abych vaše údaje, které máme k dispozici, předali třetí osobě podle vaší specifikace.
 • Stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
   1. Pokud máte za to, že s vašimi údaji nakládáme v rozporu se zákonem, můžete se kdykoliv obrátit se stížností u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
    • Budeme však radí, když se v případě vaši eventuální nespokojenosti s našim nakládáním s vašimi osobními údaji obrátite nejprve na nás. Věříme, že veškerou nespokojenost budeme moci společně vyřešit.